Navigácia

Kontakt

Meno školy:
Základná škola Mojmírova 98 
Adresa školy:
Mojmírova 98/30 
921 01 Piešťany 
Telefón:
033/7735211 - riaditeľ 
033/7725435 - zborovňa, ekonómka 
033/7735212 - fax 
033/7625347 - jedáleň 
www:
www.zsmojmirova.edupage.org 
Email::
skola@zsmojmirovapy.edu.sk  

Školský Facebook

Citát týždňa

"Pokiaľ nezmeníš svoj smer, skončíš tam, kam smeruješ." Lao-C

Sobota 20. 9. 2014

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 20.9.2014)
Adam Daniš (9.A)
Michaela Hubináková (8.B)
Sára Jozeková (1.B)
Tadeáš Nedielka (2.A)
Sven Vykukel (6.B)
Zajtra (Nedeľa 21.9.2014)
Laura Majeská (4.A)
Martina Pániková (5.B)
Ondrej Zeman (1.A)
Matúš Daniš (7.A)
Matúš Drahovský (8.A)
Matúš Dóci (4.A)
Matúš Hiner (4.A)
Matúš Hrehuš (2.B)
Matúš Košút (7.C)
Matúš Malina (4.A)
Matúš Matečný (8.A)
Matúš Petráš (4.A)
Matúš Sendi (1.B)
Matúš Vašina (5.A)
Matúš Šintál (3.A)
Matúš Ťapušík (6.A)
Pozajtra (Pondelok 22.9.2014)
Timea Táborská (1.B)
Dária Vidová (8.A)

Informácie

Riaditeľ:
Mgr. Rudolf Kollár

Zástupkyňa pre 1.stupeň:
Mgr. Jana Chlepková
 
Zástupkyňa pre 2.stupeň:
Mgr. Darina Škyrtová
 
Školská psychologička:
Mgr. Jana Kolláriková
Po, Ut: 8:00 - 17:00
St: 8:00 - 14:00
 
Výchovná poradkyňa:
Mgr. Jana Petríková
Pia: 11:30 - 12:30
 
RADA ŠKOLY
 
Predseda:
Mgr. Margita Petrášová
 
Rodičia:
Jozef Komarňanský
Igor Orviský
Martina Gregoričková
Jitka Kuníková
 
Zriaďovateľ:
Martin Cifra
Pavol Ťapušík
Ing. Ján Baranovič
PaeDr. Elena Skovajsová
 
Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Margita Petrášová
Anna Kubešová
 
Nepedagogickí zamestnanci:
Mária Kaclíková

Anketa

Ktorý predmet je pre vás najzaujímavejší?

5.1%
7.7%
5.1%
2.6%
5.1%
2.6%
33.3%
5.1%
7.7%
7.7%
5.1%
2.6%
0%
2.6%
0%
2.6%
2.6%
0%
0%
2.6%

Novinky

 • Na kolesách proti rakovine

  5. 9. 2014

  Žiaci 2. až 4. ročníka sa zúčastnili úspešnej akcie Na kolesách proti rakovine.
  Dopoludnie prežili žiaci veselým šantením v športových disciplínach.

 • Pokyny ŠJ

  3. 9. 2014

  Príspevok zákonného zástupcu na úhradu nákladov za stravovanie sa uhrádza vopred, a to najneskôr do 25. dňa v kalendárnom mesiaci poštovou poukážkou alebo prevodom zo sporožírových a osobných účtov. To znamená, že v prvý deň mesiaca musí byť strava uhradená, nakoľko sa z týchto finančných prostriedkov zakupujú suroviny na prípravu obedov.
  Ak stravu rodič uhradí po tomto termíne, treba doklad o uhradení ihneď doručiť do školskej jedálne. 
  V prípade, že strava nebude zaplatená do 1. dňa v nasledujúcom mesiaci, žiak bude mať zablokované obedy. 
  Po osobnom dohovore a predložení dokladu o úhrade bude žiak znova prihlásený na obedy.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

  2. 9. 2014

  2.9.2014, 8:15 hod.
  na školskom dvore

  Tešíme sa na Vás!

 • Oznam školskej jedálne

  25. 6. 2014

 • Škola v prírode

  V dňoch 9.6.-13.6.2014 sa žiaci 4.A a 4.B zúčastnili pobytu v Škole v prírode na Liptove, Demänovskej doline.
  Spoznávali prírodné krásy, historické pamiatky, vyskúšali si svoje schopnosti a zručnosti v zábavných aj športových súťažiach.
  Pobyt sme zakončili skvelým karnevalom.


  fotogaléria

 • Talenty 2014

  24. 6. 2014

  Naša škola sa zúčastnila odovzdávania cien v rámci "Talentov 2014"

  Všetkým, ktorí reprezentovali našu školu, ďakujeme!

 • Vodnopólisti gratulujeme!

 • Dejepis naživo

  17. 6. 2014

  Vľavo bok, namieriť, zacieliť ... áno aj takouto formou sa dá vyučovať dejepis.
  Šermiari zo spoločnosti historických umení "Bojník" žiakom predviedli šermiarske umenie, dobové kostýmy a žiaci sa zábavnou formou dozvedeli veľa informácii z histórie.

 • Oznámenie ŠJ

  17. 6. 2014

 • Čo vieš o hviezdach

  10. 6. 2014

  Súťaž "Čo vieš o hviezdach" sa konala na UFK v Nitre a za Trnavský kraj sa jej zúčastnili 3 žiaci z 5.A triedy, ktorí vyhrali krajské kolo: Adam Kubiš, Erik Zibrín a Alexander Belúnek. V celoslovenskom kole sa sa Adam Kubiš umiestnil na 15. mieste, Erik Zibrín na 18. mieste a Alexander Belúnek bol 22.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Mojmírova 98
  Mojmírova 98/30
  921 01
  Piešťany
 • 033/7735211 - riaditeľ
  033/7725435 - zborovňa, ekonómka
  033/7735212 - fax
  033/7625347 - jedáleň

Fotogaléria