• Nadpis

    • Nový systém odhlasovania stravy

     Odhlasovať stravu je možné priamo z webovej stránky školy v jedálnom lístku.

     Aby ste mohli využívať nový systém odhlasovania stravy, musíte sa najprv prihlásiť na web školy.

     1. Prihláste prihlasovacími údajmi vášho dieťaťa.
      (ako keď sa prihlasujete do elektronickej žiackej knižky)
      * ak máte viac detí na našej školy, musíte sa prihlášiť za všetkých vašich detí
     2. Kliknite na "Školská jedáleň - Jedálny lístok".
     3. Tu môžete žiaka odhlásiť a hodnotiť obedy.

     Zároveň môže stravník hodnotiť kvalitu a množstvo obedov.

     Odhlasovanie žiaka na nasledujúci deň je možné len do 13:30 hod. daného dňa,
     po tomto čase všetky záznamy o odhlásení žiaka budú neplatné,
     resp. systém na odhlasovanie stravy sa v daný deň uzamkne.

     Odhlasovanie stravy na pondelok je možné len do piatku do 13:45 hod

     Naďalej funguje odhlasovanie pomocou zošita v jedálni a na tel. č.: 033/7625347.

     Ďakujeme za pochopenie.