• Konzultačné hodiny

   • Meno pedagóga

    Deň v týždni

    Čas

    Mgr. Martina Adamčová

    utorok

    13:30-14:15 hod.

    Mgr. Matúš Bartošek

    pondelok

    14:40-15:25 hod.

    Mgr. Alžbeta Berlanská

    utorok

    10:00-10:45 hod.

    Mgr. Marta Bezáková

    štvrtok

    13:00–13:45 hod.

    Mgr. Nikola Brišková

    utorok

    13:30-14:15 hod.

    Mgr. Lucia Ďugová

    utorok

    13:30-14:15 hod.

    Mgr. Soňa Filová

    štvrtok

    12:30-13:15 hod.

    Mgr. Vladimír Gajdošech

    štvrtok

    14:00-14:45 hod.

    Mgr. Júlia Gáborová

    utorok

    14:45-15:30 hod.

    Ing. Zuzana Grosová, PhD

    štvrtok

    12:40-13:25 hod.

    Mgr. Iveta Hrubošová

    streda

    13:45-14:30 hod.

    Mgr. Lenka Karabčíková

    pondelok

    13:30-14:15 hod.

    Mgr. Štefánia Matulíková

    utorok

    14:00-14:45 hod.

    Mgr. Lukáš Mencl

    streda

    12:30-13:15 hod.

    Mgr. Gabriela Mičutková

    piatok

    13:45-14:30 hod.

    PaedDr. Helena Pavelková

    štvrtok

    13:00-13:45 hod.

    Mgr. Kamila Petláková

    štvrtok

    12:40-13:25 hod.

    Mgr. Margita Petrášová

    pondelok

    14:00-14:45 hod.

    Mgr. Sylvia Švecová

    utorok

    13:00–13:45 hod.

    Mgr. Jaroslav Uherčík

    štvrtok

    14:00-14:45 hod.

    Mgr. Peter Žačok

    štvrtok

    13:30-14:15 hod.

    Mgr. Dušan Žovák

    pondelok

    13:45-14:30 hod.

    Mgr. Miroslava Bednárová

    streda

    12:30-13:15 hod.

    Mgr. Kollárová Mária 

    pondelok

    14:00 – 14:45

    Mgr. Baďurová Andrea 

    pondelok

    14:00 – 14:45

    Mgr. Ondrejková Dana 

    pondelok

    14:00 – 14:45

    Mgr. Hinerová Monika 

    štvrtok

    14:00 – 14:45

    Mgr. Lendvayová Veronika

    štvrtok

    13:00 – 13:45

    Mgr. Bartošová Jana

    utorok

    13:00 – 13:45

    Mgr. Drahovská Marika

    štvrtok

    13:00 – 13:45

    Mgr. Slezáková Mária

    utorok

    14:00 – 14:45

    Mgr. Drahová Martina

    pondelok

    12:30 – 13:15

    Mgr. Kaffelová Lenka

    streda

    14:00 – 14:45