• Škola priateľská k deťom

    • Vážení rodičia a priatelia školy,

     dovoľujeme si Vás zdvorilo informovať, že aj v školskom roku 2017/2018 sa naša škola rozhodla zapojiť do projektu Škola priateľská k deťom, na ktorom participujeme vďaka neziskovej organizácii Unicef Slovensko. Prostredníctvom plnenia jednotlivých kritérií v rámci mesiacov školského roka sa budú žiaci najmä na hodinách etickej výchovy (no aj v rámci iných hodín vzhľadom na naplnenie konceptu medzipredmetových vzťahov) snažiť o zlepšenie atmosféry v škole, o zlepšenie vzťahov medzi jednotlivými členmi školského kolektívu, budú sa snažiť rozvíjať a napĺňať svoj prosociálny potenciál a zapájať sa do aktivít organizovaných v spolupráci s Unicef Slovensko.

     Vážení rodičia a priatelia školy, milí žiaci,

     v tomto školskom roku sa naša škola rozhodla v rámci hodín etickej výchovy zapojiť do programu
     UNICEF „Škola priateľská k deťom.“ Tento program organizuje nezisková organizácia UNICEF Slovensko,
     ktorá sa orientuje na pomoc ohrozeným deťom, aby kdekoľvek vo svete mohli prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, mali prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím a tiež aby mohli naplniť v živote svoj potenciál.

     Zapojenie sa do programu spočíva v priebežnom plnení jednotlivých kritérií, ktoré budú zverejňované na našej webovej stránke aj na stránke organizácie UNICEF Slovensko. Aktivity budú realizované najmä na hodinách etickej výchovy, no stanú sa aj súčasťou ostatných hodín v rámci rozvoja medzipredmetových vzťahov. Cieľom programu je upevniť na našej škole dobré vzťahy a vytvoriť tak prostredie, ktoré bude priateľské nielen k žiakom, ale aj k ich rodičom a širšiemu okoliu.

     Dúfame, že aj s Vašou pomocou sa nám úspešne podarí zvládnuť všetky aktivity a získame titul „Škola priateľská k deťom.“ Držte nám palce!

     V priebehu januára sa naši žiaci v rámci hodín etickej výchovy zapojili do súťaže Ľudské práva očami detí. Do súťaže postúpili literárne práce 10 žiakov II. stupňa. Práce boli tematicky zamerané na ľudské práva, rodinné prostredie, šikanu a témy týkajúce sa oblasti práv človeka. Súťažiacim  budeme držať palce a budeme sa tešiť na vyhlásenie výsledkov. 

     pozri si:
     Unicef promo video

     nástenka venovaná ľudským právam a spolupráci s UNICEF 


     Naša škola sa v spolupráci s organizáciou Unicef rozhodla zapojiť do výskumu zameraného na sociálne siete a kyberšikanu. Vyplnením krátkeho dotazníka sa do výskumu môžu zapojiť všetci žiaci našej školy a aj ich rodičia. Ďakujeme za Váš čas a ochotu. 

     dotazník

     Dňa 2. 3. 2017 sa žiaci 8. B zúčastnili interaktívneho workshopu Unicef. Tento workshop realizovaný Unicef ambasádorom bol zameraný na tému práva dieťaťa a aktuálna situácia v krajinách tretieho sveta. Žiaci mali možnosť prostredníctvom zážitkových aktivít vyjadriť svoj názor na dianie vo svete a dozvedieť sa nové informácie súvisiace s témou. Prostredníctvom dokumentov, ktoré si žiaci mali možnosť pozrieť, sa oboznámili s aktuálnou situáciou detí napríklad na Ukrajine alebo v Afrike. Realizácia workshopu bola jednou z aktivít, ktorých sa naša škola v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Unicef zúčastňuje. 


      

     Kampaň Modrý gombík 2017

     Naša škola je v priebehu celého školského roka zapojená do projektu Unicef Škola priateľská k deťom. V rámci tohto projektu sme sa na hodinách etickej výchovy v dňoch 15.5 – 21.5.2017 zapojili do kampane Týždeň modrého gombíka 2017. V priebehu tohto týždňa sa žiaci mohli dozvedieť o činnosti organizácie Unicef v krajinách postihnutých vojnou, konkrétne na Ukrajine. Prostredníctvom dokumentov a zážitkových aktivít sa žiaci II. stupňa oboznámili s reálnymi podmienkami detí na Ukrajine alebo v iných vojnou zasiahnutých oblastiach. V priloženom linku je možné v stručnosti načrtnúť situáciu na Ukrajine.