• Rodina Komenského inštitútu sa rozrástla o našu kolegyňu

     • Sme hrdí na našu kolegyňu Máriu Slezákovú, ktorá je prvou piešťanskou lastovičkou v rodine Komenského inštitútu. Držíme jej palce a prajeme inšpiratívny školský rok. Aby sa jej dobre spolupracovalo s mentorkou a jej pedagogicky projekt sa daril a bol úspešný.

     • Slávik Slovenska 2022

     • Žiak 4.A triedy Martin Verčimák úspešne postupoval v súťaži Slávik Slovenska 2022 až do celoslovenského finále v Bratislave. Garantom tejto súťaže je operný spevák Peter Dvorský. Tu získal náš talentovaný spevák 3. miesto a stal sa bronzovým Slávikom Slovenska 2022. Sme na neho veľmi hrdí a prajeme mu ďalšie úspechy.

     • Poďakovanie riaditeľky školy

     • Poďakovanie riaditeľky školy patrí žiakom, ktorí predsa len urobili čosi na viac, ktorí nás všetkých, našu školu reprezentovali v rôznych súťažiach, predmetových olympiádach a na mnohých kultúrno-spoločenských akciách. Ďakujem im za čas a energiu, ktorú vynaložili prevažne mimo vyučovania a vo svojom voľnom čase na prípravu. Moje poďakovanie patrí samozrejme aj učiteľom, pod  vedením ktorých tieto úspechy získali. Poďakovanie vyjadril aj primátor mesta ocenením žiakov a pedagógov školy.

       

     • Prevádzka školského klubu dňa 30.6.2022

     • ŠKD bude v tento deň v prevádzke ráno od 6:30 do 8:00 hod
      a po odovzdaní vysvedčení od 10:00 do 14:00 hod.

      Prosíme zákonných zástupcov, aby dodržali tento časový harmonogram.
      Ďakujeme a želáme deťom krásne prázdniny plné zážitkov!

     • 3A sa nenudí

     • Napriek tomu, že už sa neučíme, v škole sa nenudíme. Umyli sme lavice a upratali veci a tvoríme napríklad komiksy, alebo hráme žolíka, šach a ďalšie zábavné spoločenské hry. Takto sa bavia žiaci 3.A a celej škole prajú krásne prázdniny.

     • 3.B prvá pomoc

     • Čas pred prázdninami sme v 3.B využili na precvičenie podávania prvej pomoci. 

      Deti zvládli stabilizovanú polohu aj masáž srdca. Zistili, že dokážu dať do stabilizovanej polohy aj staršieho spolužiaka. Ten im ochotne pomáhal ako figurant 🙂. Zopakovali sme si ošetrenie drobných rán, zásady bezpečnosti pohybu v prírode aj pri kúpaní. 

      Veríme, že všetci prežijeme krásne prázdniny bez úrazov. Pocit, že vieme pomôcť, je super 🙂.

     • Výlety 2.A, 3.B

     • Deti z 3.B a 2.A počas výletov a exkurzií navštívili
      papierničku v Prietrži, Bradlo aj Včeloviny - Smolenice .
      Vyrobili si vlastný, originálny papier so živými kvietkami i sviečku zo včelieho vosku.
      Všetci pevne veríme, že v ďalšom školskom roku budeme môcť pokračovať v zaujímavých výletoch a v poznávaní nových miest nášho krásneho Slovenska 🙂

     • Oznam ŠJ

     • Školská jedáleň oznamuje zákonným zástupcom žiakov, aby
      ukončili odhlasovanie na obedy do 24. júna 2022 z dôvodu vyrovnania finančného limitu k 30.06.2022.

      Po uvedenom termíne nebude možné  stravníka odhlásiť.
      Odhlasovanie bude pozastavené aj v aplikácii „ STRAVA CZ „ a „ EDUPAGE „

      Ďakujeme za pochopenie.

       

     • MDD v našom ŠKD

     • 🌞Beach party sme si užili v plnej paráde! Ďakujeme všetkým deťom, ktoré úžasne spolupracovali pri aktivitách a samozrejme DJ Zipovi za perfektnú atmosféru! ❤️❤️

     • Deň detí

     • Na deň detí sme na našej škole zorganizovali Športový deň pre druhý stupeň.

      Žiaci deviateho ročníka s pomocou pedagógov šikovne nachystali 12 stanovísk, pričom na nich spravovali rôzne zaujímavé aktivity, ako napríklad preteky vo fúrikoch, metlobal, hádzanie loptičiek do košov či belgický tanec.

      Všetky aktivity boli doplnené humorným nádychom, čo žiakom veľmi dobre padlo po dlhom (zničujúcom) školskom roku. Za každé prejdené stanovisko žiaci dostali odmenu v podobe cukríkov, ktoré si zbierali do ich spoločne vytvorenej triednej tašky.

      Žiaci si okrem cukríkov odniesli aj spomienky na zábavný deň a kopec zážitkov.

      Klárika a Anetka, 9.B

     • Nová aplikácia na STRAVU ŠJ

     • Vážení rodičia, stravníci,

      Pre skvalitnenie služieb školskej jedálne prechádzame na novú službu – objednávanie stravy Internetom. Aplikácia strava.cz Vám umožní prihlasovať či odhlasovať stravu odkiaľkoľvek. Prihlasovanie do aplikácie prebieha pod užívateľským menom a heslom. V aplikácii nájdete vždy aktuálne informácie o vydanej strave, stave vášho konta. Môžete tiež sledovať históriu vašich objednávok a platieb za stravu.

      Užívateľské meno a heslo je pridelené každému stravníkovi, bude doručené rodičom cez aplikáciu edupage v najbližších dňoch. Číslo jedálne 9775 je rovnaké pre všetkých stravníkov.

      Odhlasovanie stravy v mesiaci jún bude možné z novej aplikácie aj z edupage ako doposiaľ.

      Od septembra 2022 bude možné stravu odhlásiť a prihlásiť len cez aplikáciu strava.cz.

      Odkaz pre stiahnutie mobilnej aplikácie pre Android aj iOS nájdete na www.strava.cz.

     • PORAĎ SI s 5.B

     • PORAĎ SI je zábavná detská súťaž RTVS, v ktorej tím detí zdoláva jednotlivé súťažné kolá a musí si poradiť s rôznymi úlohami. 20. mája 2022 sa v Piešťanskom informačnom centre konala táto súťaž v prítomnosti tvorcov relácie – dramaturgičky, scenáristky a moderátorky Evy Pribylincovej. Podujatie bolo sprievodným programom festivalu Zázračný oriešok. Naši piataci mali možnosť vyskúšať si svoj postreh, sústredenie, zručnosť, porozprávať sa s tvorcami, zabaviť sa a na záver získať pekné odmeny od RTVS.