• Výpis hodnotenia žiaka za 1. polrok 2020/2021

     • Vážení rodičia!
      Výpis hodnotenia vášho dieťaťa vám bol odoslaný online cez EDUPAGE
      v rámci rodičovského konta.

      Ďakujeme, že spolu s nami zvládate náročné obdobie vzdelávacieho procesu cez online vyučovanie.
      Vnímame, že pre obe strany je to nová skúsenosť, ktorú my vďaka podpore z vašej strany zvládame a veľmi si to vážime.

     • Úspech našich žiakov v okresných kolách jazykových olympiád

     • Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do predmetových olympiád v slovenskom a anglickom jazyku, ktoré prebiehali online.

      13. januára sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku.

      V kategórii 1A získala 3. miesto Zuzana Odorčáková, žiačka 6.C.

      V kategórií 1B získal 1. miesto Filip Sochor, žiak 9.A.

      Zároveň postupuje do krajského kola súťaže.

      27. novembra nás Simona Kusá, žiačka 9.B, reprezentovala v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka.
      Umiestnila sa na 6. mieste.

      Ďakujeme všetkým za úspešnú reprezentáciu školy a Filipovi želáme úspešné absolvovanie krajského kola.