• Zber papiera

     • Na škole sa vyhlasuje zber papiera od 3.5. - 7.5.2021.
      Papier bude odoberať a vážiť pán školník ráno
      od 7:15 - 8:00 a v poobednajších hodinách do 15:00.
      Najlepší "zberači" jednotlivci a triedne kolektívy budú odmenení.

     • Deň Zeme

     •  

      Pri príležitosti Dňa Zeme žiaci 9. A triedy  vyzbierali odpadky v okolí areálu školy.  Z aktivity  sa deti tešili , že aj takto mohli pomôcť našej Zemi.

     • Rozvrh hodín 5. - 7.r. od 26.4.2021

     • žiaci 8.-9.roč. sa budú učiť podľa rozvrhu zo septembra 2020 (7. vyuč. hod.   nebude)

      žiaci 5.-7.ročníka budú mať dočasné rozvrhy hodín platné v týždni od 26.4.2021 - 30.4.2021

     • REPREZENZÁCIA ŠKOLY- PYTAGORIÁDA- 42. ročník- okresné kolo

     • Opäť sa môžeme v tejto zložitej dobe pochváliť úspechmi našich žiakov. Tešíme sa, že naša práca a úsilie priniesli takéto pekné výsledky.

       

      Úspešní riešitelia kategória P5:

      Marek Burík 5.C sa umiestnil na 2. mieste,

      Vilma Nedielková 5.C sa umiestnila na 5. mieste,

      Adam Šiška 5.C sa umiestnil na 8. mieste,

      Zuzana Sopková 5.C sa umiestnila na 9. mieste, žiakov učí p. uč. Bezáková,

      Alex Ďuríšek 5.A sa umiestnil na 10. mieste, vyučujúca p. uč. Berlanská,

      Nikoleta Munková 5.C sa umiestnila na 11. mieste, vyučujúca p. uč. Bezáková,

      Nina Lišková 5.A sa umiestnila na 14. mieste,

      Hana Moravčíková 5.A sa umiestnila na 15. mieste,

      Adela Haydenová 5.B sa umiestnila na 16. mieste,

      Petra Škorňáková 5.A sa umiestnila na 18. mieste,

      Patrik Ondrejka 5.B sa umiestnil na 19. mieste,

      Alžbeta Chmelová 5.A sa umiestnila na 23. mieste,

      Tamara Matečná 5.B a Dominik Mačej 5.A sa umiestnili na 24. mieste a

      Laura Mentelová 5.A sa umiestnila na 26. mieste, žiakov vyučuje p. uč. Berlanská.

      Úspešní riešitelia kategória P6:

      Paulína Fomenková 6.A sa umiestnila na 7. mieste, vyučujúca p. uč. Bezáková,

      Samuel Šiška 6.B sa umiestnil na 9. mieste, vyučujúca p. uč. Pavelková,

      Nela Votavová 6.A sa umiestnila na 11. mieste, vyučujúca p. uč. Bezáková.

      Úspešná riešiteľka kategórie P7 je Janka Belišová žiačka 7.A, ktorá sa umiestnila na 8. mieste, vyučujúca p. uč. Bezáková.

      Úspešným riešiteľom kategórie P8 je žiak 8.A Tadeáš Nedielka, ktorý sa umiestnil na 9. mieste, vyučujúca p. uč. Pavelková.

      Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiac

     • Rozvrhy hodín 2. stupeň od 19.4.2021

     • UPOZORNENIE!
      mení sa začiatok vyučovacích hodín pri distančnom vzdelávaní pre žiakov 5. -7.

      2.hodina začína o 8:55
      3. hodina začína o 9:50
      4. hodina začína o 10:50

     • Výsledková listina – PYTAGORIÁDA- 42.ročník-okresné kolo

     • Úspešní riešitelia kategórie P3:

      Martin  Adamča  z 3.A sa umiestnil na 2.miesto, vyučujúca p.uč. Kollárová, Ivan Ftorek z 3.B sa umiestnil sa 8.mieste, vyučujúca p.uč. Baďurová, Adam Haring z 3.C sa umiestnil na 17.mieste, vyučujúca p.uč. Drahovská.

      Úspešní riešitelia kategórie P4: Nela Klobušiaková zo 4.B sa umiestnila na 3.mieste, vyučujúca p.uč. Slezáková,  Matej Tabaček zo 4.C sa umiestnil na 11.mieste, vyučujúca p. uč. Hinerová,  Oskar Gallo zo 4.A sa umiestnil na 12.mieste, vyučujúca p.uč. Ondrejková, Maroš Talpaš zo 4.C sa umiestnil na 20.mieste, vyučujúca p.uč. Hinerová.

      Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

     • PERINBABA / ŽIVÝ STREAM

     • Bábkové divadlo v on-line triede. Aj tak by sme mohli nazvať živý stream, ktorého sa zábavnou a zároveň edukačnou formou, zúčastnili žiaci 5.A triedy.  On-line hodina literatúry, pod vedením pána učiteľa Mencla, sa 07.04.2021 na okamih zmenila v netradičnú formu získavania informácií. Do on-line triedy zavítala návšteva. Bola ňou herečka, bábkoherečka, prodekanka Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení – pani Barbora Krajc Zamišková, ktorá s radosťou prijala naše pozvanie.

      Barbora Krajc Zamišková je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (odbor slovenský jazyk – estetika) a Katedry bábkarskej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave (odbor bábkoherectvo). Doktorandské štúdium absolvovala v Kabinete divadla a filmu v Slovenskej akadémii vied (odbor dejiny divadla). Prezentovala sa aj ako spoluriešiteľka projektov vedecko-výskumných úloh VEGA v Slovenskej akadémii vied, účinkovala v mnohých divadelných inscenáciách a zúčastnila sa na niekoľkých odborných divadelných sympóziách. Vedie Divadlo TUŠ.

      Pre piatakov si, po dohode s pánom učiteľom, pripravila program, v ktorom pútavým spôsobom priblížila prácu bábkoherečky / bábkoherca a tvorbu Ľubomíra Feldeka, určenú pre detského čitateľa.  Hostka nám bližšie predstavila zákulisie bábkovo-divadelnej hry Perinbaby, v ktorej sama naštudovala postavu Jakubka. Zasvätila nás do procesu výroby bábky, maňušky, masky, javajky a marionety. Žiaci sa tak mohli zoznámiť s vytvorenými bábkovými postavami, napríklad: Analfabetou Negramotnou, Harrym Potterom, Annou zo Zeleného domu, Gandalfom, vlkom z rozprávky o troch prasiatkach a inými. Žiakov veľmi potešila aj krátka improvizovaná inscenácia s bábkovou postavou Analfabety Negramotnej.

      Na záver rozšírenej on-line hodiny sa žiaci pýtali otázky, na ktoré im hostka odpovedala. Medzi ne patrili aj tieto:

      Prečo ste chceli byť bábkoherečkou? Odpoveď: Od malička mám rada divadlo, tvorivosť, nové nápady. Divadlo bolo to, čo ma vždy bavilo, zaujímalo. Už od detstva som rada recitovala, hrala sa s bábikami, vkladala do nich dušu postáv.

      Čo bol hlavný impulz k práci v divadle? Odpoveď: Divadelný krúžok, ktorý som navštevovala od štvrtého ročníka základnej školy. Raz pani učiteľka priniesla bábky. Jedna z nich bola ježko. Veľmi sa mi páčila. Bola to presne tá postava, ktorá mohla byť mnohotvárna: šušlavá, meniteľná hlasom, hlúpa alebo inteligentná, ráčkujúca...

      Aká je Vaša obľúbená postava, ktorú stvárňujete? Odpoveď: Najradšej mám postavu Guľka Bombuľka. Samozrejme, mám rada aj iné postavy, ale táto je moja najobľúbenejšia.

      Baví vás skúšanie hier a potom ešte aj niekoľkonásobné reprízovanie? Odpoveď: Proces skúšania je náročný, ťažký. Skúšky nie sú až také zábavné. Chýba tam divák, ktorý je často kritikom. Na premiére je to už iné. Skvelý pocit. Diváci všetko vidia, vnímajú. Detský divák je ten najnáročnejší divák a zároveň najúprimnejší. On hneď povie, či je predstavenie pútavé alebo nie.

      Hrali ste niekedy s javajkou nejaké divadelné predstavenie? Odpoveď: Na škole sme sa hru s javajkou učili. Je to veľmi náročné. Niektoré vážia aj tridsať kilogramov a keď si predstavíte, že s nimi hráte celé predstavenie, ste veľmi vyčerpaní. Javajky sa dnes už veľmi málo používajú. Deti sú šťastné, keď bábkoherca vidia, keď môžu nazerať do zákulisia postáv. Javajky sa väčšinou zobrazovali formou vykrytého herca za paravánom a to dnešného detského diváka až tak veľmi neosloví.

      Žiakom sa on-line hodina veľmi páčila, čo dokazovali mnohé pochvalné slová a burcujúci potlesk.

     • „Vytvor si vlastnú maňušku”

     • Tak znelo zadanie domácej úlohy z on-line hodiny literatúry pre žiakov 5.A triedy, pod vedením pána učiteľa Lukáša Mencla. Žiaci sa prostredníctvom vlastnej skúsenosti, tvorivosti a fantázie mali vžiť do úloh návrhárov, krajčírov, šičiek, atď. a vytvoriť vlastnú maňušku.

      Na povrch jednoduchá úloha. Avšak pri samotnom procese výroby sa nejeden žiak potrápil. Po niekoľkohodinovej práci vznikli skutočne originálne maňušky vyrobené s láskou a maximálnym úsilím. 

      Pozrite si aj vy nádherné práce šikovných rúk žiakov tejto triedy.