• Pohľadnice olympionikom

     • Žiaci 1.stupňa našej školy mali tú česť napísať povzbudzujúce pohľadnice našim olympionikom. Úprimné slová žiakov II.A ich určite posunú k výborným výkonom

     • Školská jedáleň

     • Školská jedáleň oznamuje zákonným zástupcom žiakov,
      že dňa 24.06.2021 boli rozdané poštové poukazy na úhradu stravného od 03.09.2021.

      Rodičia, ktorí majú záujem o stravovanie žiakov, aby úhradu  zaplatili najneskôr do 25.08.2021.

      Žiaci, ktorí nebudú mať, do uvedeného termínu zaplatené stravné sa musia prihlásiť osobne v školskej jedálni.

      Ďakujeme

       

       

     • Moja trieda, moja škola

     • Moja trieda, moja škola - téma projektu z predmetu občianskej náuky, ktorú mali žiaci 5.A triedy, pod vedením pána učiteľa Mencla, spracovať. 

      Úlohou bolo, aby žiaci zachytili formou 3D modelov svoju triedu alebo školu, ktorú navštevujú. Rôznorodosť materiálov, precízne spracovanie, originalita, fantázia... Dvadsaťsedem prác a každá z nich má svoje špecifické spracovanie. 

      Pozrite si niektoré z nich vo fotoalbume:

     • 5.A mestská knižnica

     • Dňa 22.6.2021 sa žiaci 5.A triedy, pod vedením pána učiteľa Mencla, zúčastnili literárno-výtvarného podujatia v Mestskej knižnici v Piešťanoch. Program, ktorí si pre nás, po dohode s vyučujúcim, pripravili zamestnanci knižnice, bol veľmi pútavý a žiakom sa skutočne páčil.

      V úvode sme sa zúčastnili dvoch komentovaných výstav. Prvá ,,Poďme objavovať Česko a Slovensko", približovala prostredníctvom kreslených zvieracích postáv najkrajšie a najzaujímavejšie miesta našej a českej krajiny.

      Nasledovala komentovaná prehliadka, poukazujúc na divadelnú scénu: ,,Scénografia v knižnici". Pútavým spôsobom sme sa oboznámili s tým, čo je scénografia, akú prácu robí scénograf, ktoré kroky musí podniknúť vo svojej práci, aby sa od myšlienky dopracoval k hotovému dielu.

      Druhá časť programu sa niesla výkladovým štýlom. Na informačnej hodine ,,Ako hľadať v encyklopédiách," sa žiaci zoznámili s hľadaním hesiel, s typológiou encyklopédií a aké úlohy v našich životoch zastávajú.

      Posledná časť programu, ,,Komiksové tvorenie," žiakov veľmi pobavila. Prostredníctvom fantázie, vlastnej kresby a dokončením príbehu, sme spoznali tvorivé motívy umelca Jiřího Walkera Procházku.

     • Villa Zerna 2021

     • Naša žiačka Petra Kropajová z 3.C sa úspešne zúčastnila 8. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže
      "Villa Zerna 2021". V kategórii próza sa umiestnila na 2. mieste. 

      K veľkému úspechu jej všetci gratulujeme.

     • 4.C v mestskej knižnici

     • Žiaci 4.C v stredu 9.6. absolvovali dve výnimočné akcie v Mestskej knižnici v Piešťanoch. Ako prvé bolo stretnutie so spisovateľom p. Romanom Bratom a ilustrátorom p. Filipom Horníkom. A po tomto stretnutí si prezreli krásnu výstavu bábok, kde sa o nich dozvedeli veľa zaujímavých informácií."

     • Prvouka 2.A

     • Kde sa učí najlepšie prvouka o našom meste? No predsa v meste. Druháci objavovali osobnosti Piešťan.
      Už vedia, prečo sedí pán Winter na lavičke na moste, alebo kto bol Adam Trajan

     • Hollého pamätník okresné kolo

     • V okresnom kole Hollého pamätníka boli úspešní Zuzana Lendvayova a Samuel Šiška. Postupujú do krajského kola. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a držime palce v krajskom kole.