• Európsky deň jazykov 2021 na našej škole

     • Európsky deň jazykov je deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Od roku 2001 ho oslavujeme každý rok 26. septembra. Upriamujeme tým pozornosť na význam výučby a učenia sa cudzích jazykov, podporujeme celoživotné  jazykové vzdelávanie a bohatú lingvistickú a kultúrnu rozmanitosť Európy. Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, ktorých súčasťou je 225 pôvodných európskych jazykov. Najväčším počtom jazykov sa hovorí v Ázii a v Afrike. Najmenej polovica svetovej populácie je bilingválna t.j. ľudia rozprávajú alebo aspoň rozumejú rozprávaniu v dvoch alebo viacerých jazykoch. 

      Na našej škole vyučujúce cudzích jazykov si pripravili pre deti kvízy, jazykolamy a súťaže.  Starší žiaci si prečítali inšpiratívnu báseň, ktorú vytvorili 14 roční žiaci, kde bolo zahrnutých 6 jazykov. Deti potom tvorili vlastné básne.

      Na fotkách vidíme ukážky z hodiny anglického jazyka skupinu p. učiteľky Švecovej 5.B.

     • KRÚŽOK VEDECKÝCH POKUSOV

     • krúžok zábavných "skorovedeckých" pokusov z chémie, fyziky a biológie pre deti z 1. stupňa ZŠ.
      Prihlášky a viac informácií na: www.veselaveda.sk

      Pre školský rok 2021/22 nové pokusy, nové pomôcky. Tento rok od 30. septembra, 1x týždenne, 60 minút, 15 lekcií za polrok, 59€ / polrok

     • Oznam ŠJ

     • ŠJ dňa 17.09.2021 rozdala žiakom, ktorí sa stravujú v ŠJ, nové zápisné lístky na šk.r. 2021/2022.

      Končí plošné poskytovanie dotácie 1,20 € na stravu žiakom ZŠ. V nadväznosti dochádza k zmene okruhu oprávnených detí, ktorým sa poskytuje dotácia na stravu 1,30 €.

      Z uvedeného dôvodu dostali zápisné lístky všetci stravníci aj tí, ktorí boli dodatočne prihlásení na stravu 02.09.2021.

      Ďakujeme za porozumenia.

     • Happymove - Pohyb s úsmevom

     • Všeobecná športová príprava pre deti od 3-10 rokov hravou formou.
      ​​​​​​​Beh, skoky, lezenie, atletika, gymnastika, loptové hry v jednom krúžku.
      Základom pre vývoj a napredovanie dieťaťa je komplexný pohybový rozvoj.
      Dieťa do 10 rokov by si malo osvojiť základy a byť všestranné a až potom
      sa začať venovať konkrétnemu športu.
      Termín pre Vašu školu každý pondelok 14.45-15.45. Začiatok október.
      15€/mesiac dieťa

     • Oznam rodičom žiakov 2. až 5. ročníka

     • V pavilóne B máme stále množstvo prezúvok a oblečenia, ktoré deti počas minulého šk.roka zabudli v škole. Žiaci, ktorí si ešte neprevzali svoje veci, nech tak urobia do piatku 17.9.2021. Ďakujeme

       

     • Nahlasovanie výsledkov domáceho samotestovania

     • Dobrovoľné testovanie (na základe prevzatých testov) sa odporúča realizovať:

      • dvakrát týždenne (v pondelok a štvrtok pred nástupom na vyučovanie)
      • kedykoľvek, keď sa u žiaka prejaví niektorý z príznakov ochorenia COVID-19

      Pre potreby evidencie objednaných samotestov prosíme zákonných zástupcov žiakov, aby potvrdili vykonanie samotestu škole prostredníctvom EDUPAGE cez žiacke konto (postup je uvedený v prílohách).
      Ďakujeme.

     • Náš žiak výhercom vo vedomostnej súťaži na RTVS!

     • V sobotu, 4.9. 2021 o 9:35 uviedla RTVS  prvú časť novej vedomostnej relácie pre žiakov 6., 7.  a 8. ročníka ZŠ  a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií s názvom Duel junior, ktorej sa zúčastnil aj žiak našej školy Dominik Matula zo 7. B.

      V úvode sme videli  Dominikovu dokrútku, v ktorej porozprával o svojej rodine, záľubách, predstavil školu, ktorú navštevuje a predmety, ktoré má rád.

      Samotná súťaž má 3 kolá, ktoré Dominik s prehľadom vyhral (mal len 1 nesprávnu odpoveď) a preukázal tak obrovský rozhľad, pohotovosť, správnu taktiku a schopnosť poradiť si s trémou pred kamerami.

      Dominikovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa podobných úspechov!