• Učíme modernými metódami

     • Ani žiakom na 1.stupni nie je neznámy pojem brainstorming alebo CLIL. Žiaci majú úžasné vedomosti vďaka moderným technológiám a s usmernením učiteľa ich vedia spracovať. Aj celkom malé deti vedia celú hodinu pracovať v anglickom jazyku a výsledkom je pekná hračka

     • Pripomíname si svojich zosnulých

     • Žiaci na predmete technika vytvárali vlastné výrobky. V rámci blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a následného dňa Pamiatky zosnulých si žiaci pod vedením pani učiteľky Petlákovej vyrobili venčeky, ktoré položia na hroby svojich blízkych. Pri výrobe žiaci spomínali na to, čo pre nich ich blízki znamenali a čo všetko s nimi prežili.

     • Zbierka pre útulok

     • Naši žiaci opäť prejavili svoj súcit so zvieratkami, ktoré musia tráviť život v útulku. V rámci Svetového dňa zvierat zorganizoval Žiacky parlament zbierku a po týždni sme mohli odovzdať množstvo granúl, maškŕt, misiek, diek aj čistiacich prostriedkov, ktoré boli zakúpené za vyzbierané peniaze. 

     • Športový deň

     • Európsky deň športu vyvrcholil v našej škole v piatok 24. septembra. Vďaka výbornej príprave vyučujúcich sa mohli žiaci aj pedagógovia vyšantiť na 14 stanovištiach a aj mimo školy. Žiaci 1.stupňa športovali v parku a na detských ihriskách, žiaci 12. stupňa vyskúšali svoju obratnosť a výdrž na ihriskách v areáli školy. Výsledkom bola úžasná priateľská atmosféra plná radosti.

     • Návšteva pána primátora

     • Naši malí prváčikovia sa potešili zo vzácnej návštevy. Prišiel ich pozrieť pán primátor Mgr. Peter Jančovič, PhD. Deti pozorne počúvali, ukázali, čo už vedia a za odmenu dostali krásne knižky.

     • Medzinárodný týždeň nepočujúcich

     • Keď mnoho malých ľudí, na mnohých malých miestach, robí mnoho malých zázrakov, môžu zmeniť tvár sveta.”Medzinárodný týždeň nepočujúcich a Medzinárodný deň posunkových jazykov, oslavuje komunita sluchovo postihnutých na celom svete vždy v septembri. Prostredníctvom nami vytvorenej prezentácie, sme v jednotlivých oddeleniach ŠKD, vstúpili do jedinečného sveta nepočujúcich, v ktorom dokážu slová vytvoriť do vzduchu vlastnými rukami a svojou mimikou, vyjadria silu výpovede. Nepočujúci sa učia porozumieť nám celý život. Snažme sa porozumieť aj my im. Naučili sme sa niekoľko základných posunkov, pomocou znakovej abecedy si každý vyskúšal povedať svoje meno. Zistili sme, že aj v tichu je krása a nie je také jednoduché počúvať očami, hovoriť rukami a cítiť srdcom. Pokúsiť sa o to však môžme všetci.

     • Zážitkový literárno-výtvarný workshop

     • V piatok 01.10.2021 sa žiaci 6.A triedy, pod vedením pána učiteľa Mgr. Lukáša Mencla a hostí – scénografky pani Martiny Fintorovej a knihovníčky pani Jarky Novákovej, zúčastnili literárno-výtvarného workshopu v priestoroch našej školy. 

      Žiaci si zábavnou formou zopakovali učivo z literatúry piateho ročníka o bábkovom divadle a typoch bábok, ktoré sa v divadle používajú. V nadväznosti na ich vedomosti sa vžili do profesií, ktoré sa podieľajú na príprave a výrobe bábok. 

      Cieľom workshopu bolo vyrobiť si vlastnú jednoduchú plošnú bábku alebo marionetu z kartónu a následne ju upraviť tak, aby bola použiteľná na divadelných doskách (so zameraním na tvár, detaily tela, oblečenie, kostýmy, ...), vyskúšať si rozpohybovať vyrobenú figúrku pomocou nití, jednoduchých kĺbov a paličiek.

      Na prvý pohľad možno jednoduchá úloha, avšak žiaci sa pri jej realizácii riadne potrápili. Nakoniec sa im z pripravených materiálov podarilo vyrobiť nádherné marionety a plošné bábky.