• Predvianočné ticho

     • Škola stíchla, nepočuť detský džavot a tínedžerské výkriky. Učitelia učia online a ak práve zrovna neučia, tak myslia na naše deti, aby sa cítili v škole čo najlepšie, keď sa vrátia do lavíc. Blíži sa čas Vianoc, a tak pani vychovávateľky na 1.stupni, ale aj páni učitelia na 2.stupni chystajú výzdobu, nech je nám všetkým príjemne.

      V škole prebieha dezinfekcia, opravy, čistenie hračiek. 

     • Samotesty

     • Záujem o AG samotesty sa zisťuje pre VŠETKÝCH rodičov.

      V Edupage v časti Prihlasovanie kliknite na 
      Akcie - Zisťovanie záujmu o samotestovanie Ag testami v domácom prostredí (každé dieťa zvlášť)

     • Dištančné vzdelávanie cez TEAMS

     • Milí žiaci!
      Triedy, ktoré sú v karanténe dnešným dňom nastupujú na
      dištačné vzdelávanie prostredníctvom TEAMS.
      Ide sa podľa rozvrhu, neučia sa výchovy. (HUV, VYV, TSV, THD)
      Kontrolujte si Kalendár a komunikáciu s vyučujúcimi (Teams, Edupage, Office 365)
      Tešíme sa na vás online, pevné zdravie!

     • Halloween na II. stupni

     • Deti prišli 27.10. do školy v maskách. Na hodinách anglického jazyka súťažili mladší žiaci v skupinách, ktorá skupina napíše čo najviac slov spojených so sviatkom Halloween tzv. brainstorming. Hľadali slová skryté v osemsmerovkách, s telefónmi fotili halloweenské symboly -  scavenger hunt, absolvovali kvíz na baamboozle, hrali sa pantomimu tzv. charade. Starší žiaci vymýšľali príbeh, najstarší žiaci si vo dvojiciach prerozprávali informácie o Halloweene a strašidelné príbehy.

     • Štvrtáci, vlastiveda, múzeum

     • Žiaci 4.A a 4.B v dňoch 26.10. a 2.11. mali zaujímavé vlastivedné vyučovanie v Balneologickom múzeu Imricha Wintera v Piešťanoch. Prehliadkou múzea si rozšírili vedomosti z histórie piešťanského regiónu a kúpeľov. Pútavá bola aj expozícia venovaná M. R. Štefánikovi. 

     • Halloween

     • Halloween v škole máme skôr symbolicky v rámci interkultúry ako zoznámenie sa s inými zvykmi. Pre deti je to príležitosť trochu si užiť deň v maskách a mať veselý deň. Na 1.stupni pani učiteľky pripravili žiakom zábavné a zaujímavé úlohy.