• VIANOČNÁ VÝZDOBA

     • Vianočná výzdoba

      V rámci domácej úlohy z techniky žiaci 5., 6. a 7. ročníka vyrábali vianočné dekorácie. Plánovaná výstava týchto prác sa presunula do on-line priestoru.  Viacerí žiaci poslali fotografie nielen finálneho výrobku, ale aj pomôcok na zhotovenie svojej práce a samotného pracovného postupu. Svojou šikovnosťou, originalitou a fantáziou prekvapili vyučujúcich techniky, predviedli svoje zručnosti a schopnosti práce s materiálmi.  Z veľkého množstva fotografií sme na ukážku vybrali aj niekoľko z nich pre vás. Veríme, že sa vám budú práce žiakov páčiť.

      Všetkým žiakom, zamestnancom školy a ich rodinám želáme požehnané a šťastné Vianoce.

     • ŠKD a vianočné darčeky

     • Takéto krásne darčeky 🎁 vyrobili deti so svojimi vychovávateľkami pre rodinu, priateľov. 😉
      S radosťou si ich odnášali domov a tam šup s nimi pod stromček 🎄, nech potešia a zahrejú pri srdiečku! ❤️
      Prajeme Vám krásne Vianoce, plné pokoja, lásky a nech je nový rok o niečo krajší, zdravší a lepší ako tento! 😍😍 

     • Učitelia pečú zdravotníkom

     • Poďakovanie patrí všetkým pedagógom a niekoľkým mamičkám z 3.A, ktorí sa zapojili do výzvy "Učitelia pečú zdravotníkom". Aktivita sa uskutočnila z iniciatívy Komenského inštitútu a nás ihneď oslovila. Množstvo chutného pečiva sme nabalili do balíčkov a odovzdali zdravotníkom Záchranného systému a lekárom a sestričkám covidového oddelenia v Nemocnici A.Wintera. Všetci sa veľmi potešili a my máme v duši fantastický pocit. Krásne Vianoce!

     • Poďakovanie žiakom za vianočnú pohľadnicu

     • Dobrý deň,

      chcem sa v mene  zariadenia pre seniorov Senior Banky n. o. poďakovať Vašim žiakom a pedagógom zo ŠKD, že sa zapojili do projektu Vianočná pošta a obdarili krásnymi pohľadnicami našich seniorov. Niektorí z nich dostávajú poštu len vďaka takýmto projektom. Pohľadnice od Vašich žiakov ich veľmi potešili. Želáme Vám krásne a pokojné vianočné sviatky, v novom roku veľa zdravia, šťastia, lásky.

      S pozdravom klienti zariadenia pre seniorov Senior Banky n. o.,  Bc. Denisa Belancová 

     • Súťaže mesta Piešťany

     • Máme šikovných žiakov a tešíme sa z ich úspechov v literárnej a výtvarnej súťaži, ktoré boli vyhlásené Mestom Piešťany.

      Takmer v každej kategórii nájdeme medzi víťazmi na pomyselnom pódiu žiakov ZŠ Mojmírova. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a gratulujeme k úspechu!

     • Inovatívne vyučovanie

     • Učenie nemusí byť mučenie, ale môže byť radostné a zaujímavé. Inovatívne vyučovanie v sebe zahŕňa prvky kooperatívnej práce, kritické myslenie, prierez viacerými témami. V pondelok sa tretiaci venovali téme V meste a na vidieku. Vyskúšali si, čo všetko má na starosť primátor, starosta a zastupiteľstvo obce. Pracovali s rozpočtom v obecnej pokladni a venovali sa ekológii.

     • ŽERUCHA NAŠA KAŽDODENNÁ

     • „Žerucha naša každodenná!” Aj takto by mohli žiaci 6.A triedy nazvať zábavný krátkodobý projekt, ktorého zadanie dostali na hodine slovenčiny, ktorú ich učí pán učiteľ Mgr. Mencl.

      Úlohou žiakov bolo prepojiť vedomosti o tejto rastline so záhradkárskymi zručnosťami a komunikačno-slohovými schopnosťami. V duchu upraveného hesla: „Zasaď žeruchu, pozoruj zmeny a napíš sloh,” si žiaci najskôr zakúpili semená žeruchy siatej, následne ich zasadili (podľa vopred dohodnutého postupu) a v priebehu siedmich dní, počas ktorých sa o rastlinky dôkladne starali, pozorovali, ako žerucha rastie a mení svoj vzhľad.

      Žiaci si viedli poznámky o činnostiach a zmenách, ktoré s projektom súviseli. Prostredníctvom denných záznamov (denníka), špecifických znakov rastliny (statického opisu), zmien v procesoch rastu a vývoja (dynamického opisu) a úvodnej stručnej charakteristiky žeruchy siatej, vypracovali slohovú prácu (projekt).  Niektoré z nich sú spracované vo forme powerpointovej prezentácie, iné vo forme dokumentu, ale nájdu sa aj také, ktoré sú zhotovené písomnou formou. Informácie uvedené v prácach sú doplnené fotografiami zachytávajúcimi celkový priebeh projektu podľa jednotlivých dní.

      Pozrite si ukážky prác žiakov vo forme fotografií.

      Žiaci, po návrate do školy, budú odmenení sladkou odmenou za svoje originálne projekty a ich výnimočné spracovania.

     • Fyzika 3A

     • Fyzika sa dá pochopiť aj v mladšom školskom veku. Vedia to žiaci 3.A, ktorí sa pravidelne zoznamujú s fyzikálnymi zákonmi a overujú si ich v praxi. Tentoraz to bolo o aerodynamickom vztlaku a fungovaní lietadla. 

     • Vianočná besiedka 4.C

     • V triede 4.C už to vianočne voňalo a atmosféra bola fantastická. Žiaci si spolu s pani vychovávateľkou Petrou Korvin prichystali program, občerstvenie, dobroty a hlavne všetci si navzájom pripravili darčeky. To bolo radosti pod vianočným stromčekom! 

     • Vianočná pošta 2021

     • Aj tento rok sme sa rozhodli spríjemniť vianočné sviatky neznámym starkým . Deti v ŠKD  pre nich zhotovili 100 krásnych vianočných pozdravov, ktoré im určite vyčarujú úsmev na tvári.  Pozdravy sme zaslali do Centra sociálnych služieb Fantázia v Hornom Vadičove, Domova dôchodcov a DSS v Sušanoch a do zariadenia Senior Banky n.o. v Diviakoch nad Nitricou.

     • Mikuláš

     • V pondelok deti netrpezlivo čakali na príchod Mikuláša. Dočkali sa! Prišiel síce bez čerta a anjela, ale radosti priniesol veľa. Z tried zneli pesničky a básničky, aby odmena bola zaslúžená. Potešil žiakov sladkosťami a popoludní deti našli aj vrecia s novými hračkami.

      Veľká vďaka patrí pánovi učiteľovi Uherčíkovi aj pani vychovávateľkám a pani učiteľkám na 1. stupni.

     • List Ježiškovi

     • Žiaci 5.A na hodine slovenského jazyka s p.uč.Hrubošovou sa naučili písať pohľadnicu, list a k tomu i adresu.

      Keďže máme teraz nádherné predvianočné obdobie a deti netrpezlivo očakávajú blížiaci sa Štedrý deň, rozhodli sme sa, že napíšeme LIST JEŽIŠKOVI.

      Pozrite sa, ako to naši piatačikovia zvládli.

     • VIANOČNÁ POŠTA

     • Nádherná výzdoba, čarovná atmosféra, rozmanité vône a chvíle radosti. To všetko sa skrýva pod označením blížiacich sa Vianoc a s ním spojených okamihov. Jedným z nich je aj písanie pozdravov a prianí.

      Žiaci 5.C triedy písali na prezenčných a dištančných hodinách slovenčiny, pod vedením pána učiteľa Mgr. Mencla, vianočnú poštu. Napísať mohli rodinným známym, Ježiškovi (Projekt organizuje Slovenská pošta) alebo seniorom do sociálnych zariadení (Projekt organizuje Pohodovo).  Z celkového počtu pohľadníc a listov, ktoré žiaci napísali, putovalo pätnásť pozdravov do rúk neznámym starkým a starenkám v domovoch dôchodcov v Bratislave a Bojniciach.

      Za svoju svedomitú a záslužnú prácu získali žiaci Certifikát odhodlaného pisateľa vianočnej pošty a pochvalu pánom učiteľom slovenčiny.