• PORAĎ SI s 5.B

     • PORAĎ SI je zábavná detská súťaž RTVS, v ktorej tím detí zdoláva jednotlivé súťažné kolá a musí si poradiť s rôznymi úlohami. 20. mája 2022 sa v Piešťanskom informačnom centre konala táto súťaž v prítomnosti tvorcov relácie – dramaturgičky, scenáristky a moderátorky Evy Pribylincovej. Podujatie bolo sprievodným programom festivalu Zázračný oriešok. Naši piataci mali možnosť vyskúšať si svoj postreh, sústredenie, zručnosť, porozprávať sa s tvorcami, zabaviť sa a na záver získať pekné odmeny od RTVS.

     • Návšteva z USA

     • V stredu sme privítali v škole študentov z USA. Juliana z Arizony a Ethan z Chicaga potešili svojou peknou angličtinou žiakov 1. aj 2. stupňa. Chválili našich žiakov za výborné ovládanie anglického jazyka. Malým deťom dokonca zahrali aj rozprávku.

     • Retro deň

     • Ďalšou vtipnou výzvou bol retro deň. A že bolo čo obdivovať! Dokonca sa v škole objavila aj pionierka v originálnom oblečení.

     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Rozhodnutia o prijatí/neprijatí žiaka si môžete prevziať vo štvrtok 19.5.2022 v čase od 15:30 do 17:00 hod
      v pavilóne B ( kde sa konal zápis prvákov).
      Rozhodnutie musia prísť podpísať obaja rodičia, alebo zákonný zástupca,
      ktorý má podpísané Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu

     • Výzva Bez tašky

     • Treba, aby bolo v škole veselo. Opäť sme obnovili sériu výziev, do ktorých sa usiluje zapojiť čo najviac žiakov a učiteľov. Po výzve Black and white nasledovala výzva Bez tašky, ktorú niektorí žiaci prijali veľmi vtipne , a tak bolo možné vidieť žiakov napríklad s nákupným vozíkom, sušiakom na bielizeň, alebo detským kočíkom pre bábiky, ako aj mnoho ďalších zaujímavých nápadov.Aj ďalšie týždne do konca roka prinesú prekvapenia.

     • Oznam ŠJ

     • Od 06.05.2022 - odber stravy pri neprítomnosti žiaka v škole,
      sa bude realizovať do vlastných prinesených nádob,
      vstupom do prevádzky kuchyne (nie cez školskú jedáleň).

     • Biologická olympiáda v kategórii D

     • 21. apríla  2022 prebehlo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D a naši žiaci dosiahli nasledovné umiestnenia:

      1. miesto -    Sára Noščáková zo 7. C triedy

      3. miesto -    Samuel Šiška zo 7. B triedy

      Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.