• Deň ľudovej rozprávky

     • Pri príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského (narodený 16. marca 1828), známeho zberateľa slovenských rozprávok, prekladateľa a folkloristu, sa každoročne koná Deň ľudovej rozprávky.

      Oslava tohto sviatku rozprávky vzišla z kampane Slovenskej národnej knižnice v roku 2008 pod názvom Slovensko Dobšinskému a tento rok sa uskutočnila aj v našej škole.

      Žiaci piateho ročníka sa v stredu 16.3.2022 zúčastnili besedy spojenej so životom a dielom osobnosti Pavla Dobšinského a prezentáciou novej knihy spisovateľa Igora Váleka: Dobrodružstvá Červeného čipa alebo Kolotoč s Dobšinským. Pozvanie, okrem autora knihy, prijal aj jej ilustrátor - Stanislav Lajda. 

      Besedu zorganizovali Mestská knižnica v Piešťanoch (pod vedením pani Márie Medovej) v spolupráci so Základnou školou Mojmírovou (pod vedením Mgr. Lukáša Mencla DiS).

      Žiakom sa beseda páčila, o čom svedčil aj ich spontánny potlesk. V diskusnej časti sa deti pýtali rôznorodé otázky zamerané na spisovateľa Igora Valeka, ale aj ilustrátora Stanislava Lajdu. 

     • ŠKD vtáčie kŕmidlá

     • Prepojením environmentálnej a pracovno-technickej oblasti výchovy v ŠKD, deti pod vedením vychovávateliek vytvorili krásne vtáčie krmítka. Použitím jednoduchého pracovného náradia si rozvíjali manuálne zručnosti. Aktivitu si sami v skupinkách  organizovali, spolupracovali, komunikovali. Z výslednej práce mali obrovskú radosť. Krmítka rozmiestnili po celom areáli školy a  chodia ich  pravidelne kontrolovať, dopĺňať   semienkami.

     • Valentínska pošta

     • Valentínska pošta je tiež jednou z pekných aktivít žiackeho parlamentu. Neslúži v našej škole pre zamilovaných, ale na vyjadrenie priateľstva a kamarátstva. Často žiaci prostredníctvom Valentínskej pošty vyjadrujú aj uznanie a poďakovanie učiteľom. Týždeň pred Valentínom si pripravujú a zdobia krabice na lístočky, vystavia ich na chodbu a v deň Valentína si v triede listy rozdajú. Tento rok budú krabice opäť bodované. Získané body sa započítavajú do celkového hodnotenia tried, ktoré zhodnotíme na konci roka.

     • Pohľadnice olympionikom

     • Vďaka spolupráci s Olympijským klubom Piešťany ukázali naši žiaci prvého stupňa ako fandia našim olympionikom. Spolu s pani učiteľkami napísali krásne pozdravy a obrovské množstvo pohľadníc cez OkPN posielame do Pekingu.

     • Dodržiavanie karantény

     • Žiadame rodičov žiakov, ktorí sú v karanténe, aby dodržiavali karanténne opatrenia a nenavštevovali krúžky, aquaparky, kiná a iné podujatia. Ďakujeme!

     • Minister školstva u nás v škole

     • Pre našu školu bolo potešením privítať dňa 21.01.2022 ministra MŠVVaŠ pána Branislava Gröhlinga. Bola to historicky prvá návšteva ministra školstva na pôde školy. Návšteva zapôsobila pozitívne na žiakov a pedagógov školy. Pán minister sa v škole cítil príjemne a ocenil prácu pedagógov, žiakov a zamestnancov školy. Všetkých nás potešil prísľub pána ministra na ďalšiu návštevu.

     • STRAVOVANIE

     • Výdaj stravy v ŠJ sa naďalej riadi podľa rozpisu a protiepidemiologickými opatreniami jedálne pod pedagogickým dozorom, ktorý  žiakov usmerňuje.

      Za odhlasovanie a prihlasovanie žiaka na stravovanie v Školskej jedálni
      je zodpovedný zákonný zástupca.ODHLÁSENIE zo stravy je možné cez aplikáciu EDUPAGE.

      PRIHLÁSENIE žiaka na stravu  je možné v pracovných dňoch do 14:00 hod. IBA telefonicky u vedúcej ŠJ na t.č. 033/7625347

      V prvý deň karantény si zákonný zástupca vyzdvihne obed v ŠJ – bočný vstup pavilón C
      (nie v školskej jedálni
      ).

      Nové Opatrenia školy proti šíreniu Covid 19 NÁJDETE V SEKCII COVID 19 (v hlavnom menu)

     • Žiak našej školy víťazom okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku.

     • 19. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, v ktorom sa náš žiak, Dominik Matula (7. B) umiestnil v kategórii 1A na 1. mieste a pokračuje ďalej do krajského kola. Dominikovi srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a držíme palce v krajskom kole!

     • Úspech našich žiačok v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

     • 13. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku.

       V kategórii 1A sa umiestnila na 3. mieste Zuzana Odorčáková, žiačka 7.C.

      V kategórií 1B sa umiestnila na 5. mieste Aneta Voštinárová, žiačka 9.B.

      Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • VIANOČNÁ VÝZDOBA

     • Vianočná výzdoba

      V rámci domácej úlohy z techniky žiaci 5., 6. a 7. ročníka vyrábali vianočné dekorácie. Plánovaná výstava týchto prác sa presunula do on-line priestoru.  Viacerí žiaci poslali fotografie nielen finálneho výrobku, ale aj pomôcok na zhotovenie svojej práce a samotného pracovného postupu. Svojou šikovnosťou, originalitou a fantáziou prekvapili vyučujúcich techniky, predviedli svoje zručnosti a schopnosti práce s materiálmi.  Z veľkého množstva fotografií sme na ukážku vybrali aj niekoľko z nich pre vás. Veríme, že sa vám budú práce žiakov páčiť.

      Všetkým žiakom, zamestnancom školy a ich rodinám želáme požehnané a šťastné Vianoce.

     • ŠKD a vianočné darčeky

     • Takéto krásne darčeky 🎁 vyrobili deti so svojimi vychovávateľkami pre rodinu, priateľov. 😉
      S radosťou si ich odnášali domov a tam šup s nimi pod stromček 🎄, nech potešia a zahrejú pri srdiečku! ❤️
      Prajeme Vám krásne Vianoce, plné pokoja, lásky a nech je nový rok o niečo krajší, zdravší a lepší ako tento! 😍😍