• Dištančné vzdelávanie cez TEAMS

     • Milí žiaci!
      Triedy, ktoré sú v karanténe dnešným dňom nastupujú na
      dištačné vzdelávanie prostredníctvom TEAMS.
      Ide sa podľa rozvrhu, neučia sa výchovy. (HUV, VYV, TSV, THD)
      Kontrolujte si Kalendár a komunikáciu s vyučujúcimi (Teams, Edupage, Office 365)
      Tešíme sa na vás online, pevné zdravie!

     • Halloween na II. stupni

     • Deti prišli 27.10. do školy v maskách. Na hodinách anglického jazyka súťažili mladší žiaci v skupinách, ktorá skupina napíše čo najviac slov spojených so sviatkom Halloween tzv. brainstorming. Hľadali slová skryté v osemsmerovkách, s telefónmi fotili halloweenské symboly -  scavenger hunt, absolvovali kvíz na baamboozle, hrali sa pantomimu tzv. charade. Starší žiaci vymýšľali príbeh, najstarší žiaci si vo dvojiciach prerozprávali informácie o Halloweene a strašidelné príbehy.

     • Štvrtáci, vlastiveda, múzeum

     • Žiaci 4.A a 4.B v dňoch 26.10. a 2.11. mali zaujímavé vlastivedné vyučovanie v Balneologickom múzeu Imricha Wintera v Piešťanoch. Prehliadkou múzea si rozšírili vedomosti z histórie piešťanského regiónu a kúpeľov. Pútavá bola aj expozícia venovaná M. R. Štefánikovi. 

     • Halloween

     • Halloween v škole máme skôr symbolicky v rámci interkultúry ako zoznámenie sa s inými zvykmi. Pre deti je to príležitosť trochu si užiť deň v maskách a mať veselý deň. Na 1.stupni pani učiteľky pripravili žiakom zábavné a zaujímavé úlohy.

     • Učíme modernými metódami

     • Ani žiakom na 1.stupni nie je neznámy pojem brainstorming alebo CLIL. Žiaci majú úžasné vedomosti vďaka moderným technológiám a s usmernením učiteľa ich vedia spracovať. Aj celkom malé deti vedia celú hodinu pracovať v anglickom jazyku a výsledkom je pekná hračka

     • Pripomíname si svojich zosnulých

     • Žiaci na predmete technika vytvárali vlastné výrobky. V rámci blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a následného dňa Pamiatky zosnulých si žiaci pod vedením pani učiteľky Petlákovej vyrobili venčeky, ktoré položia na hroby svojich blízkych. Pri výrobe žiaci spomínali na to, čo pre nich ich blízki znamenali a čo všetko s nimi prežili.

     • Zbierka pre útulok

     • Naši žiaci opäť prejavili svoj súcit so zvieratkami, ktoré musia tráviť život v útulku. V rámci Svetového dňa zvierat zorganizoval Žiacky parlament zbierku a po týždni sme mohli odovzdať množstvo granúl, maškŕt, misiek, diek aj čistiacich prostriedkov, ktoré boli zakúpené za vyzbierané peniaze. 

     • Športový deň

     • Európsky deň športu vyvrcholil v našej škole v piatok 24. septembra. Vďaka výbornej príprave vyučujúcich sa mohli žiaci aj pedagógovia vyšantiť na 14 stanovištiach a aj mimo školy. Žiaci 1.stupňa športovali v parku a na detských ihriskách, žiaci 12. stupňa vyskúšali svoju obratnosť a výdrž na ihriskách v areáli školy. Výsledkom bola úžasná priateľská atmosféra plná radosti.

     • Návšteva pána primátora

     • Naši malí prváčikovia sa potešili zo vzácnej návštevy. Prišiel ich pozrieť pán primátor Mgr. Peter Jančovič, PhD. Deti pozorne počúvali, ukázali, čo už vedia a za odmenu dostali krásne knižky.

     • Medzinárodný týždeň nepočujúcich

     • Keď mnoho malých ľudí, na mnohých malých miestach, robí mnoho malých zázrakov, môžu zmeniť tvár sveta.”Medzinárodný týždeň nepočujúcich a Medzinárodný deň posunkových jazykov, oslavuje komunita sluchovo postihnutých na celom svete vždy v septembri. Prostredníctvom nami vytvorenej prezentácie, sme v jednotlivých oddeleniach ŠKD, vstúpili do jedinečného sveta nepočujúcich, v ktorom dokážu slová vytvoriť do vzduchu vlastnými rukami a svojou mimikou, vyjadria silu výpovede. Nepočujúci sa učia porozumieť nám celý život. Snažme sa porozumieť aj my im. Naučili sme sa niekoľko základných posunkov, pomocou znakovej abecedy si každý vyskúšal povedať svoje meno. Zistili sme, že aj v tichu je krása a nie je také jednoduché počúvať očami, hovoriť rukami a cítiť srdcom. Pokúsiť sa o to však môžme všetci.