• Naši malí umelci

     • Žiaci  5.A s pani uč. Hrubošovou preberali na literatúre tému BÁBKOVÉ DIVADLO. Spoločne si vytvorili kreatívne a tvorivé hodiny, na ktorých vznikli pekné bábky. Napísali samostatné scenáre, pomocou ktorých potom žiaci vystúpili so svojimi divadielkami. Z takýchto hodín sme mali skutočný zážitok.

     • Škola priateľská k deťom UNICEF vyhlasuje krízovú zbierku na pomoc Ukrajine

     • Ako škola zapojená do projektu “Škola priateľská k deťom” sa zapájame do SMS zbierkovej výzvy UNICEF- u: Pomôcť môže ktokoľvek prostredníctvom SMS na číslo 844. Jednou odoslanou SMS dokážete prispieť 3 eurami. Heslo, ktoré zadáte do textu SMS znie: ZS MOJMIROVA PIESTANY PRE UKRAJINU.

      Za Vašu pomoc veľmi pekne ďakujeme!

     • Deň ľudovej rozprávky

     • Pri príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského (narodený 16. marca 1828), známeho zberateľa slovenských rozprávok, prekladateľa a folkloristu, sa každoročne koná Deň ľudovej rozprávky.

      Oslava tohto sviatku rozprávky vzišla z kampane Slovenskej národnej knižnice v roku 2008 pod názvom Slovensko Dobšinskému a tento rok sa uskutočnila aj v našej škole.

      Žiaci piateho ročníka sa v stredu 16.3.2022 zúčastnili besedy spojenej so životom a dielom osobnosti Pavla Dobšinského a prezentáciou novej knihy spisovateľa Igora Váleka: Dobrodružstvá Červeného čipa alebo Kolotoč s Dobšinským. Pozvanie, okrem autora knihy, prijal aj jej ilustrátor - Stanislav Lajda. 

      Besedu zorganizovali Mestská knižnica v Piešťanoch (pod vedením pani Márie Medovej) v spolupráci so Základnou školou Mojmírovou (pod vedením Mgr. Lukáša Mencla DiS).

      Žiakom sa beseda páčila, o čom svedčil aj ich spontánny potlesk. V diskusnej časti sa deti pýtali rôznorodé otázky zamerané na spisovateľa Igora Valeka, ale aj ilustrátora Stanislava Lajdu.